Freitag

 08:30 - 09:20 - Easy Dance  Saal 1
 09:00 - 09:30 - Synrgy Training  
 Saal 3
 09:30 - 10:20 - Faszientraining  
 Saal 3
 09:30 - 10:20 - Bodywork  Saal 1
 10:30 - 11:20 - Pilates Floorwork   13.4. - 4.5. mit Mauro  Saal 3
 15:30 - 16:20 - Bauch Bein Po int.  Saal 1
 15:30 - 16:20 - Faszientraining  Saal 3
 16:30 - 17:20 - Power Step  Saal 1
 16:30 - 17:20 - Feel Good Stretch  Saal 3
 17:30 - 18:20 - Body Power     Saal 1
 17:30 - 18:20 - We dance   6. + 13. + 20. April / Motto = Hip Hop Street Style mit Tanja
 Saal 2
 17:30 - 18:10 - Synrgy Training "L"    Saal 3
 18:30 - 19:20 - Cross Training     Saal 1
 18:30 - 20:00 - Hatha Yoga  90 Minuten   NEU  Saal 3