Freitag

 08:30 - 09:20 - Easy Dance  Saal 1
 09:30 - 10:20 - Bodywork  Saal 1
 09:30 - 10:20 - Faszientraining   Saal 3
 15:30 - 16:20 - Bauch Bein Po int.  Saal 1
 15:30 - 16:20 - Faszientraining    Saal 3
 16:30 - 17:20 - Power Step  Saal 1
 16:30 - 17:20 - Feel Good Stretch  Saal 3
 17:30 - 18:20 - Bodypower  
 Saal 1
 17:30 - 18:20 - We dance  "SALSA mit Jackson"  1. - 29. März  Saal 2
 17:30 - 18:10 - Synrgy Training "L"     Saal 3
 18:30 - 19:20 - Cross Training     Saal 1
 18:30 - 20:00 - Hatha Yoga  90 Minuten   Saal 3